Akademik Personel

Müge ADNAN
Doç.Dr.
Merkez Müdürü
Ali YAKAR
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Nurhayat KOCATÜRK
Öğretim Görevlisi
Burcu GÜVENÇ
Öğretim Görevlisi
Selçuk KURT
Öğretim Görevlisi
Cansu Çaka
Araş.Gör.Dr.
Eyüp ŞEN
Araştırma Görevlisi
Naz Fulya ÖZKARABACAK
Araştırma Görevlisi
>