Hakkımızda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2012 yılında kurulmuştur.
 

Vizyon

“Yaşam boyu ve sınırsız öğrenme” esasına dayanarak, öğretim elemanlarımızın sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi, uzaktan eğitim teknolojileri ile sadece öğrencilerimize değil tüm topluma ulaştırmak, teknolojik imkanları etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttırmaktır.
Ayrıca uzaktan eğitimde kullanılan ders içeriklerini dünya standartlarında, dinamik bir yapıda hazırlamak ve sunmak, bu alanda rekabetçi ortam yaratmak ve liderlik yapabilen, son teknolojileri kullanan bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

Misyon

Uzaktan Eğitim alanında dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek bu alanda yeni projeler oluşturmak, bunların yanında rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık bir merkez olmak,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanlarının Türkiye ve dünyadaki yapılan çalışmalardan haberdar olması ve bilgilendirilmesi için gerekli seminer, eğitim ve sertifika programları düzenlemek,

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunulan tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak ve ilgili altyapı ve ortamı geliştirmek, üniversite içi ve üniversite çevresi arasındaki eşgüdümü sağlamak,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında yürütmek,
Bireylerin öğrenim hakkından yararlanabilmelerinin önündeki coğrafi, fiziksel, ekonomik ya da sosyal engelleri aşmasına çözüm üretir nitelikte, yenilikçi bir kurum olmak.