İletişim

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) – Telefon Rehberi
 
Telefon: 0 252 211 2112
Faks: 0 252 211 5511
E-Posta: uzem@mu.edu.tr
Adres: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 48000 Kötekli/MUĞLA
Görev/İş Akademik Personel Dâhili Telefon
Merkez Müdürü Doç. Dr. Müge Adnan 1614
Merkez Müdür Yrd. (Eğitim-Öğretim İşleri) Öğr. Gör. Dr. Nurhayat KOCATÜRK KAPUCU 1351
Merkez Müdür Yrd. (Teknik İşler) Öğr. Gör. Yalçın Kaymak 1231
 • Doçentlik E-Sözlü Sınavları
 • Uzaktan Verilecek Eğitimlerin Organizasyonu (Eğitim Koordinatörlüğü Üzerinden)
 • Dönem Elektronik Sınavları
 • Açık Ders Platformunun Organizasyonu
 • Öğretim Teknolojileri Desteği / İçerik Geliştirme Hizmetleri / Destekleri
 • Uzaktan Eğitim Programlarının Açılması ve İşleyişi
Öğr. Gör. Cansu Altunsaban Yerlikaya 1333
 • Uzaktan Yürütülen Derslerin/Sınavların Ders Yönetim Sistemine Yansıtılması ve İşleyişi
 • Sistem Yapılandırmaları/Güncellemeleri ve Bilgi İşlem Birimi ile İşbirliği
 • E-Postaların Kontrolü
Öğr. Gör. İsmail Tatar 1283
 • E-Tez Savunmaları
 • Dönem Elektronik Sınavları
 • Birim Web Sayfası Yönetimi
 • Araştırma Projeleri
 • Öğrenci Güçlendirme / Kapasite Geliştirme / Farkındalık Etkinlikleri
 • Bilimsel Etkinlikler
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Destek Hizmetleri
 • Çevrimiçi Etkinlik Desteği
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Birim Duyuruları
Öğr. Gör. Eyüp Şen 1453
 • Uzaktan (Asenkron) Eğitim Videolarının ve Materyallerinin Hazırlanması
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Baki  
 
 
Görev/İş İdari Personel Dâhili Telefon
 • Birim Yazışmaları
 • Öğrenci İşleri
 • Personel İşleri
 • Satın Alma İşlemleri
 • Stüdyo ve Laboratuvarların Organizasyonu
Nuri Ergün Tanrıöver 2112 - 4905
 • Sistem ve Yazılım Geliştirme
 • Uzaktan Eğitim Programlarının Bütçe Projeksiyonlarının Yapılması
Serkan Koçak 5437
 • UZEM ve Enformatik Bölümündeki Tez Savunmaları, Stüdyo-Laboratuvar İşleyişi
  1346