Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulamasına İlişkin Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 19/03/2020 tarihinde alınan ve ilan edilen kararlar doğrultusunda COVID-19 salgını dolayısıyla küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen olağanüstü durum nedeniyle ara verilen eğitim-öğretim sürecinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek pandemi dönemi içerisinde gerçekleştirilecek uzaktan eğitim uygulamaları aşağıdaki çerçevede yürütülecektir.
 
Dersler Asenkron (Farklı Zamanlı) Uzaktan Eğitim Yöntemiyle İşlenecektir
Uygulama, laboratuvar çalışmaları ve stajlar hariç olmak üzere, tüm dersler COVID-19 salgınının seyrine göre belirli bir süre için uzaktan eğitimle yürütülecektir.
Öğrenciler Ders Yönetim Sistemi  (DYS) Üzerinden Derslere Katılacaktır
Dersler, Ders Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden sürdürülecektir. Bahar yarıyılında Öğrenci Bilgi Sistemi’nde açık olan bütün dersler DYS’de açılmış, öğrenciler ve öğretim elemanları ilgili derslere atanmış durumdadır. Dersin öğretim elemanı, sorumlu olduğu dersin notlarını, sunumlarını, videolarını, ödevlerini ve ilave kaynakları DYS’de ilgili hafta için sisteme yükleyeceklerdir.
NOT1: Üniversitemizin sahip olduğu teknolojik altyapı imkanlarına ve dersin işlenişine göre, bazı dersler senkron (eş zamanlı) olarak yürütülebilecektir. Senkron olarak yürütülmesine karar verilen derslere kayıtlı öğrenciler okulları tarafından ayrıca bilgilendirilecektir.
NOT2: Halen yürütülmekte olan uzaktan eğitim programlarındaki işleyiş mevcut haliyle devam edecektir.
Ders Etkinlikleri DYS Üzerinden Sürdürülecektir
Öğrencilerimiz, her bir dersi öğretim elemanlarının haftalık yönlendirmesine göre çalışacak; paylaşılan kaynakları okuma, ders videolarını izleme, tartışma forumlarını takip etme ve ödev hazırlama gibi çalışmaları haftalık olarak gerçekleştireceklerdir.
Bu süreçte öğrencilerin sadece içerikle baş başa bırakılmamasına dikkat edilecektir.
Öğrenci-hoca etkileşimi, soru cevap, tartışma ve diğer etkinliklerle DYS üzerinden devam edecektir.
Uygulama ve Laboratuvar Dersleri İleriki Bir Tarihte Gerçekleştirilecektir
Uygulamalı derslerin teorik kısımları uzaktan eğitimle yürütülecektir. Bu derslerin uygulama kısımları ile uygulama ve laboratuvar dersleri daha sonra belirlenecek bir tarihte yoğunlaştırılmış bir programla gerçekleştirilecektir.
İşyeri Eğitimi ve stajların da, mümkün olması halinde uygulamaların başlayacağı Bahar Yarıyılının son haftalarında yüz yüze eğitim yöntemiyle yapılması planlanmaktadır.
Ara Sınavlar İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir
DYS üzerinde gerçekleştirilecek tartışma, ödev, kısa sınav, araştırma raporu vb. etkinliklere katılımlar, öğretim elemanı tarafından değerlendirilecektir.
Ara sınavlar, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları, pandemi sürecinin seyrine göre netleştirilip ilan edilecektir.
İçinde Bulunduğumuz Koşullarda Sizlerin Desteği Önemli
Bilgisayarı ve İnternet bağlantısı olmayan veya sınırlı olan öğrencilerimizin olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimiz mobil cihazlarını kullanarak yazılı materyalleri indirdikten sonra çalışmalarını sürdürebileceklerdir; ancak etkileşim gerektiren faaliyetler için İnternet üzerinden katılıma ihtiyaç duyulacaktır. 
COVID-19 nedeniyle olağandışı koşulların yaşandığı bugünlerde, tüm ülkede zorunluluk dolayısıyla başlayan bu uygulamanın en iyi şekilde yürütülebilmesi için öğretim elemanlarımız ve sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşların desteği son derece önemlidir.
Öğrencilerimizin  Yanındayız
Üniversitemizde ortak zorunlu derslerin ve bazı seçmeli derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle veriliyor olması nedeniyle, öğrencilerimizin aşina olduğu bir sistemi kullanıyor olmamız önemli bir avantajdır.
Sistemle ilgili kullanım kılavuzları, DYS üzerinde yer almaktadır. Öğrencilerimiz, kısa mesaj, e-posta ve duyurularla düzenli olarak bilgilendirilmeye devam edilecektir. Ayrıca, bu süreçte, öğrencilerimizin soru ve taleplerine telefon ve e-posta yoluyla yanıt vermek üzere bütün bölümlerde bir öğretim elemanı ve bir idari personel görevlendirilmiştir. Ayrıca Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı da tüm personeliyle öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize destek vermektedir.
Üniversitemizde öğrenime ara verildiği süre boyunca, kampüslere öğrenci girişi olamayacağı gerçeğinden hareketle, öğrenciler ihtiyaç duydukları belgeleri e-devlet sistemi üzerinden alacaklar, e-devlet sistemi üzerinden alınamayan belgeler için kayıtlı bulundukları akademik birimle e-posta-telefon yolu ile iletişim kurabileceklerdir. Atamasının yapıldığını, iş başvurusunun kabul edildiğini belgelendiren Üniversitemiz mezunlarına ait diplomalar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilecektir.

Son Güncelleme Tarihi : 21.03.2020 10:34 Okunma Sayısı : 29583

Son Duyurular
-->