2022-23 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üniversitemizde uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak olan derslere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuş olup, tabloda belirtilen derslerin dışındaki üniversitemizdeki tüm dersler yüz yüze yapılacaktır (MSKÜ Senatosu Karar No. 637/22 Tarih: 17/08/2022). 

Derslere erişmek için: https://aktivasyon.mu.edu.tr sayfasındaki adımları takip ederek aktivasyon yapıldıktan sonra, dys.mu.edu.tr adresinden, kullanıcı adına @posta.mu.edu.tr uzantılı öğrenci e-mail adresi ve öğrenci şifresi ile giriş yapılır. DYS üzerinden ders içeriğine, video kayıtlarına ve materyallere ulaşılabilir.

NOT: Ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavları gözetimli olarak (en az bir gözetmen görevli eşliğinde) sınıflarda veya laboratuvarlarda yüz yüze yapılacaktır.

Uzaktan Eğitimle Yürütülecek Dersler Tablosu
Ders Uygulama Şekli
Ortak Zorunlu Dersler (Tüm Akademik Birimler)
ATB, ATBY ya da GKD kodlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri Senkron (Eşzamanlı)
TDB, TDBY, GKD kodlu Türk Dili Dersleri Asenkron (Eşzamansız)
YDB, GKD kodlu Ortak Zorunlu Yabancı Dil İngilizce/Fransızca/Almanca/Rusça/Latince Dersleri Asenkron (Eşzamansız) / Yüz yüze (Bölümünüzden kontrol ediniz.)
ENF kodlu Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Dersleri Senkron (Eşzamanlı)
GKD Kodlu Bilişim Teknolojileri Dersleri Senkron (Eşzamanlı)
BİP kodlu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersleri Senkron (Eşzamanlı)
ORD kodlu Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülen dersler Senkron (Eşzamanlı)
İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri Senkron (Eşzamanlı) / Yüz yüze (Bölümünüzden kontrol ediniz.)
Eğitim Fakültesi
GKD ve EBB Kodlu Eğitim Fakültesi Seçmeli Dersleri (Meslek bilgisi ve genel kültür) Senkron (Eşzamanlı)
Teknoloji Fakültesi
AEM4012 kodlu İş Yeri Eğitimi İzleme ve Raporlama dersleri Senkron (Eşzamanlı)
Turizm Fakültesi
  • Turizm Fakültesi tüm bölümlerde,
  • Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde (3.Yarıyıl, 5.Yarıyıl, 7.Yarıyıl.),
  • Meslek Yüksekokullarında; Aşçılık, Turizm ve otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programlarında (3.Yarıyıl)
Senkron (Eşzamanlı) / Yüz yüze (Güz yarıyıllarında ilk 4 hafta olmak üzere uzaktan, diğer haftalar yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilir, bölümünüzden ve dersin öğretim elemanından bilgi alınız.)
Bütün Akademik Birimler - Diğer Dersler
Dışarıdan öğretim elemanı görevlendirilen dersler (Enstitüler hariç)* Senkron (Eşzamanlı)

*Bölümünüz tarafından öğretim elemanı görevlendirmesi dışarıdan yapılan dersler

 

1. Uzaktan ve Senkron (Eşzamanlı) Yürütülecek Dersler2. Uzaktan ve Asenkron (Eşzamansız) Yürütülecek Dersler3. Harmanlanmış Eğitimle Yürütülecek Dersler4. Tamamen Yüz Yüze Yürütülecek Dersler

 
-->