Uzaktan Tez Savunmaları ve Tez İzleme Toplantıları

Lisanüstü tez savunmaları ve tez izleme komitesi toplantıları, Üniversitemizin halihazırda kullanılan sistemi üzerinden uzaktan yapılabilmektedir. Detaylı bilgi ve sanal salon rezervasyonu için:

>