Akademik Personel

Müge ADNAN
Doç.Dr.
Merkez Müdürü
Ali YAKAR
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Nurhayat KOCATÜRK
Öğretim Görevlisi
Burcu GÜVENÇ
Öğretim Görevlisi
Selçuk KURT
Öğretim Görevlisi
>