Page 3 - Öğrenci Kılavuzu
P. 3
MOODLE HAKKINDA

Uzaktan Eğitim sistemlerinde kullanılan Moodle, açık kaynak kodlu özgür bir yazılımdır.
Moodle kelime olarak “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” yani Modüler
Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenim Ortamı'nın kısaltmasıdır. Türkçe kaynaklarda Ders Yönetim
Sistemi, Öğrenim Yönetim Sistemi, Öğrenme Yönetim Sistemi, Öğretme Yönetim Sistemi, Eğitim
Yönetim Sistemi denilmektedir.
Moodle ;

 Ağ üzerinden eş zamanlı olmayan değişik biçimlerde paylaşıma ve tartışmaya sunulan
öğrenme materyallerine erişiminize,

 Ödevler almanıza ve ödevleri teslim etmenize,
 Sınav olmanıza,
 Ödev ve sınavlara ilişkin dönüt almanıza,
 Forum, sohbet araçlarını kullanarak dersin katılımcıları ile dersin eğitimcisi tarafından

belirlenen konularda tartışmanıza,
 Öğretim elemanlarına ve diğer öğrencilere mesaj atmanıza,
 Canlı derslere erişiminize
olanak sağlar.

2. SİSTEME GİRİŞ

2
   1   2   3   4   5   6   7   8